Speciaal Onderwijs

Scholen

Scholen die onder deze kieskring vallen zijn:
  • De Springplank
  • Het Mozaiek
  • Koetsveldschool
  • Rehobothschool

Vertegenwoordigers

In de GMR is Willem Tom vertegenwoordiger voor de ouders en Sjoerd Wichems vertegenwoordiger voor het personeel. Hieronder stellen zij zich aan je voor.

Sjoerd Wichems
Hallo, ik ben Sjoerd Wichems, voorzitter van de GMR en werkzaam als coördinator stage en praktijk op de Koetsveldschool. Sinds een aantal jaren ben ik actief binnen de GMR en sinds 2019 als voorzitter. De GMR is een proactief orgaan binnen de SCOH en is een volwaardige gesprekspartner van het dagelijks bestuur. In maart van 2020 heeft de GMR een nieuwe organisatiestructuur gekregen. De komende tijd gaan we deze structuur verder professionaliseren. Ik vind het belangrijk dat de achterban van het Speciaal (Basis) Onderwijs daarin wordt meegenomen. Door middel van de afvaardiging uit de districten zijn alle scholen mijn inziens goed vertegenwoordigd en kunnen we als GMR staan voor medezeggenschap vanuit de achterban.