Onze scholen

De Poort2e Sweelinckstraat 160
2517 HB Den Haag

t 070-3588970
e poort@scoh.nl
w www.prodepoort.nl

KoetsveldschoolZwaardvegersgaarde 25
2542 TC Den Haag

t 070-3805139
e info@koetsveldschool.nl
w www.koetsveldschool.nl