Raad van Toezicht

Het is belangrijk voor de scholen van SCOH en het onderwijs dat er goed bestuurd wordt bij SCOH. De uitvoering van het bestuurswerk en het toezicht op die uitvoering zijn bij ons gescheiden. We hebben een College van bestuur die de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. En een Raad van Toezicht die de toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft. Onze Raad van Toezicht bestaat uit:
 
  • De heer J. Schinkelshoek,  voorzitter
  • Mevrouw J. van den Hul – Omta
  • De heer drs. K. van den Boogaard
  • Mevrouw drs. R. van Werven
  • Mevrouw E. Verhoef
  • De heer mr. drs. A. Pijls

Kort gezegd is de taak van de Raad van Toezicht om te toetsen of datgene wat het bestuur wil goed is voor de organisatie en goed voor de maatschappij. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen eigen belangen of doelstellingen die niet overeenkomen met de doelen van SCOH.