'We are the change'

 “Change will not come if we wait for some other person or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”
(Uitspraak van Barack Obama tijdens een toespraak in februari 2008)

'We are the change'

Verandering staat centraal in de strategische agenda 2018-2022 van SCOH. Deze agenda geeft koers en richting aan voor deze periode. De agenda is niet achter een bureau bedacht en opgeschreven. Directeuren, leerkrachten, leerlingen en ouders hebben meegedacht. De titel van de strategische agenda is ‘We are the change’.

Onze samenleving verandert in een hoog tempo. Wat vandaag actueel is, is mogelijk morgen al achterhaald. In die toekomst zullen onze kinderen hun plek moeten vinden. Daarom willen we met onze scholen, meer dan voorheen, vooruit durven kijken en nadenken over de wereld van morgen en hoe we kinderen daarop gaan voorbereiden. Want die wereld van morgen wordt ook bepaald door de keuzes die we vandaag maken.

Wat wij beloven
Als wij ons leven beschouwen als een reis, dan zijn wij altijd onderweg. Tijdens die reis komen we in nieuwe situaties terecht, ontmoeten we nieuwe uitdagingen. Wij bereiden kinderen daarop voor door ze veilig de wereld om hen heen te laten ontdekken. Door ze vaardigheden aan te leren, kennis te laten opdoen en keuzes te leren maken. De school is daarvoor een prachtige oefenplek en onze scholen willen die reis naar de toekomst samen met de kinderen en hun ouders vormgeven. Wij doen hun daarbij vier beloften.
 
 1. Identiteit
  Onze scholen staan voor bijzonder onderwijs, dat voortkomt uit de christelijke levensovertuiging. In ons onderwijs is er aandacht voor de verhalen en vieringen die daarbij horen.
   
 2. Brede vorming
  Goed onderwijs gaat over meer dan rekenen en taal alleen. Ook de emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen is van groot belang. SCOH-scholen bieden samen een breed leeraanbod op het gebied van sport, kunst, cultuur, muziek en techniek.
   
 3. Kansen voor ieder kind
  Alle kinderen zijn welkom op onze scholen, ongeacht hun afkomst of de geloofsovertuiging. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.
   
 4. Onderwijs voor de toekomst
  Onze scholen brengen leerlingen die vaardigheden bij die ze kunnen gebruiken in onze veranderende samenleving: een onderzoekende houding, samenwerken, creatief en kritisch denken, en digitale geletterdheid.
   
Waar wij voor gaan
Om kinderen optimaal te begeleiden tijdens hun reis, dient ons onderwijs toekomstgericht te zijn. Maar wat verstaan wij precies onder toekomstgericht onderwijs? Daarover hebben wij samen met leerkrachten, leerlingen, ouders, directies en partners van de scholen nagedacht. Goed onderwijs is immers meer dan ooit een teamprestatie van alle betrokkenen in en rond onze scholen. Het resultaat: een gezamenlijke visie op toekomstgericht onderwijs.

Wat wij gaan doen
De Strategische agenda van SCOH bevat de visie en ambities die al onze scholen delen. Geen school is echter hetzelfde. SCOH-scholen staan voor uiteenlopende uitdagingen. Daarom maken zij allemaal ook een eigen schoolplan voor de komende jaren, van 2019 tot 2023. Die schoolplannen geven richting aan de schoolspecifieke invulling van onze gedeelde uitgangspunten en de wijze waarop scholen zich willen profileren. Bijvoorbeeld op een specifiek onderwijsprofiel of onderscheidende thema’s als wetenschap en techniek, duurzaamheid, cultuur en diversiteit. De Strategische agenda van SCOH biedt daarvoor het kader én de ruimte.

Wilt u meer weten over het strategisch beleid van SCOH? Lees dan onze strategische agenda hieronder.