Werken bij SCOH als

Lid Raad van toezicht (2x)

Uren
NTB
Wij zijn op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht (portefeuille HRM en portefeuille Onderwijs & Kwaliteit). Geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze posities en die vanuit de eigen ervaring vertrouwd zijn met het onderwijs en de bestuurlijke context in deze of een vergelijkbare grootstedelijke situatie.
man en vrouw spreken in een klaslokaal

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit de voorzitter en vijf leden. Leden van de RvT zijn voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één periode. Elk lid van de RvT richt zich in het bijzonder op één of enkele kennisdomeinen. 

De RvT is belast met het toezicht houden op het College van bestuur (CvB). De RvT heeft onder meer de volgende taken: het vervullen van de rol van werkgever van het bestuur, het uitoefenen van toezicht op en het controleren van het bestuur, het uitoefenen van toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de SCOH en het fungeren als klankbord en adviseur van het CvB. De RvT opereert vanuit een collegiale en integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

De RvT beschikt over een Financiële commissie, een commissie Personeel en HRM en een commissie Onderwijskwaliteit. De nieuwe leden maken deel uit van de bij hun expertise passende commissie.

De RvT vergadert ten minste zes keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de RvT jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR. 

Profiel

Wij zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze posities en die vanuit de eigen ervaring vertrouwd zijn met het onderwijs en de bestuurlijke context in deze of een vergelijkbare grootstedelijke situatie. 

Alle kandidaten voldoen aan de volgende vereisten:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Inzicht in de verhoudingen binnen de organisatie en de betekenis van medezeggenschap;
 • Beschikken over een relevant netwerk; 
 • Actuele kennis van governance en wet- en regelgeving; 
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief; 
 • Onderschrijven van de christelijke grondslag van de stichting. 

Gezien de samenstelling van het team is er in algemene zin voorkeur voor vrouwelijke kandidaten, kandidaten met een multiculturele achtergrond en kandidaten afkomstig uit de regio Den Haag.

Kandidaten met expertise op het gebied van HRM voldoen onder meer aan de volgende vereisten:

 • Ruime ervaring in een bestuurlijke of anderszins eindverantwoordelijke rol op het gebied van HRM in een complexe organisatie;
 • Brede kennis en ervaring op het gebied van strategisch HRM-beleid (arbeidsmarktstrategieën, boeien en binden van personeel, professionalisering, organisatieontwikkeling, verandermanagement, etc.). Concrete ervaring met “anders organiseren” of andere innovatievormen is gewenst;
 • Goed inzicht in en ervaring met het leggen van verbanden tussen het strategisch HRM- beleid en de strategische koers van de organisatie;
 • Beginnend of ervaren toezichthouder in de onderwijssector. Een startend toezichthouder heeft de ambitie om de opleiding tot toezichthouder te gaan volgen/af te ronden.

 

Kandidaten met expertise op het gebied van onderwijs en kwaliteit voldoen onder meer aan de volgende vereisten:

 • Ruime bestuurlijke ervaring, beschikt over expertise op het gebied van primair onderwijs en kwaliteit; 
 • Actuele kennis van ontwikkelingen in het primair onderwijs;
 • Goed inzicht in en ervaring met het leggen van verbanden tussen het strategisch onderwijs en kwaliteitsbeleid en de strategische koers van de organisatie; 
 • Bekendheid met/belangstelling voor de grootstedelijke setting en bijbehorende implicaties voor onderwijs en kwaliteit;
 • Ervaring als toezichthouder, onder meer in de onderwijssector.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact met hem opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn beide bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, ga naar de vacaturesite van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Wij willen u vragen in de motivatiebrief aan te geven voor welke portefeuille u solliciteert.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 24 oktober 2021.

 

SCOH als werkgever

Met 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 21 peuterscholen is er bij SCOH altijd genoeg te ontdekken. Als werkgever hebben we aandacht voor alle medewerkers. We vinden het belangrijk dat je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen. Op team- én individueel niveau. We bieden diverse opleidingsmogelijkheden. Je kunt doorgroeien naar een andere functie, door bijvoorbeeld te kiezen voor de opleiding Schoolleider. Voor startende leerkrachten is er een traineeship. Ook hebben we een interne opleiding: Goed van Start. Ons Kenniscentrum biedt je inspirerende trainingen en leernetwerken en bij het Researchlab doen we onderzoek naar onderwijsvragen. Je kunt een onderwijsvraag indienen en/of een bijdrage leveren door zelf onderzoek te doen. Via onze invalpool kun je ervaring op verschillende scholen opdoen. Zo kom je erachter welk type school het beste bij je past. Het is aan jou! Wat zijn jouw ambities? Wat wil jij nog leren?

Lees verder over SCOH als werkgever

illustratief pictogram
Innovatie
Met ons Kenniscentrum en Researchlab passen we de laatste trends en ontwikkelingen in het onderwijs toe.
illustratief pictogram
Kansen
In jouw tijd bij SCOH denken we graag mee met de stappen in je loopbaan. Je krijgt de kans om je volop te ontwikkelen en door te groeien naar een andere functie.
illustratief pictogram
Aandacht voor medewerkers
Binnen SCOH doet iedere medewerker ertoe. We zijn een oprechte organisatie met een open cultuur. We werken vanuit de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Meer vacatures

Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures?

Ontvang een mail zodra er een nieuwe vacature verschijnt.

School / Locatie
O.G. Heldringschool
Uren
20 - 24 uur per week, 3 dagen per week
Wil jij met ons samen leren, breed ontwikkelen en de lat hoog leggen om onze gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen een stapje verder te helpen? Wil jij er ook zijn voor de kinderen, zodat zij veilig samen kunnen groeien? Dan hebben wij plek voor je in onze groep 2!
School / Locatie
Kindcentrum Wondersteboven
Uren
24 uur per week, 3 dagen per week, wo t/m vr
Ben jij een enthousiaste leerkracht? Wil jij het kind volgen in zijn ontwikkeling en onderwijs aanbieden op het niveau, talent en interesse van het kind? Dan hebben wij een interessante plek in groep 4 en 5 voor je!
School / Locatie
Ds. W.E. Den Hertogschool
Uren
1 dag per week (wo = 0,15 fte)
Wil jij een belangrijke en stimulerende rol spelen en zorgen voor een goede sfeer in de school, zodat de kinderen in groep 1-2 de veiligheid voelen om voldoende tot leren te komen? Kom jij werken in ons prachtig nieuwe schoolgebouw?
School / Locatie
Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Uren
1 dag per week (0,2105 fte)
Kom jij bij ons onderwijs geven op vrijdag in groep 6/7? Ons team is gedreven, hardwerkend en professioneel, we hebben oog voor de leerlingen en voor elkaar. Werk jij graag samen en wil je leren van en met elkaar? Dan pas jij perfect in ons team!
Leerkracht groep 1-2
Leerkracht groep 6/7
Leerkracht Onderbouw
Leerkracht groep 4
Leerkracht groep 1/2
Onderwijsassistent groep 6, 7 en 8
Leerkracht groep 6
Leerkracht groep 1-2
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Leerkracht groep 3
Leerkracht groep 1-2
Leerkracht(en) middenbouw groep 5
Leerkracht groep 1
Leerkracht groep 4
Leerkracht Bovenbouw
Leerkracht Bovenbouw
Leerkracht Midden- Bovenbouw
Leerkracht groep 3
Intern begeleider
Groepsleerkracht middenbouw
Leerkracht groep 2
Leerkracht groep 5
Leerkracht groep 5
Flexibel inzetbare leerkracht
Leerkracht groep 4
Leerkracht Midden- Bovenbouw
Intern begeleider groep 4-8