Werken bij

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat onderwijs te verzorgen. Iedere medewerker van SCOH voelt zich hiertoe geroepen. Of het nu een beleidsmedewerker is of een onderwijsassistent, een directeur of een peuterleidster, allemaal willen we kinderen verder brengen in hun ontwikkeling. Dat betekent ook, dat we zelf altijd willen blijven leren. Een onderwijsorganisatie is per definitie een plek waar wordt geleerd. Oók door het personeel.
 


Professionele cultuur

SCOH staat voor een professionele cultuur. Dat wil zeggen een cultuur waarin medewerkers het vanzelfsprekend vinden dat zij permanent werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. SCOH vindt het belangrijk dat medewerkers aanspreekbaar zijn op hun bijdrage aan die professionele cultuur. Bekijk hier hoe we dit doen.
SCOH geeft medewerkers alle ruimte zich te ontwikkelen in hun vak, zowel als team als individueel. We hebben een eigen Kenniscentrum, waar inspirerende trainingen worden aangeboden. Hier ontmoeten medewerkers elkaar en leren zij van én met elkaar. We zijn een grote organisatie met veel verschillende scholen. Er is dus genoeg te ontdekken en te leren!

Identiteit

SCOH is een eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie. Wij hebben onze wortels in de protestants-christelijke traditie. Onze scholen hebben een open aannamebeleid. Voor leerkrachten is het niet noodzakelijk om de protestants-christelijke levensovertuiging te hebben om op school te worden aangenomen. Van directieleden verwachten we dat zij een christelijke achtergrond hebben en werken vanuit de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Kwaliteit

Een goede sfeer, veiligheid en aandacht voor kwaliteit. Dat kan SCOH als werkgever bieden. En van onze werknemers vragen we een professionele en betrokken instelling. We houden elkaar scherp!

Vacatureoverzicht