nieuws

 Nieuwe GMR gaat van start
26-02-2020
De inspanningen van de afgelopen maanden hebben geleid tot een bijna volledige GMR die op maandag 9 maart zijn eerste vergadering heeft. Onder de ouders bleek veel animo voor medezeggenschap en bij twee kieskringen heeft dit geleid tot daadwerkelijke verkiezingen. Na een spannende strijd is de uitslag als volgt:

 

Lees meer 
 Verkiezing voor nieuwe GMR nadert: meld jij je aan?
28-01-2020
In de nieuwsbrief van december heb je al kunnen lezen dat SCOH haar Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad vernieuwt. Het is bijna zover: van 12 t/m 19 februari zijn de digitale verkiezingen, mits er voldoende kandidaten zijn. Wil jij jouw steen bijdragen en meedenken, meepraten en adviseren over schoolbeleid? SCOH nodigt je van harte uit je aan te melden vóór 31 januari.

Lees meer 
 ‘Onderwijs anders organiseren’ in strijd tegen het lerarentekort
27-01-2020
Het lerarentekort speelt alle scholen parten en helaas zal dat de komende jaren niet anders zijn. Dat stelde Gerard van Drielen, voorzitter College van Bestuur van SCOH, in de nieuwjaarsbijeenkomst. Hij denkt dat we moeten doordenken hoe het onderwijs in de toekomst vorm moet krijgen tegen de achtergrond van dit structurele tekort aan leerkrachten.

Lees meer 
 Uit de bankenwereld het onderwijs in
26-01-2020
“Ik wilde werk waarbij ik een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Een baan die mij echt bevrediging geeft.” Tialda Bos werkte in het bankwezen, via het zij-instroomtraject van SCOH staat ze nu voor groep 6/7 op de Oranjeschool. In deze nieuwsbrief vertelt ze over haar ervaringen.

Lees meer 
 Wil jij je inzetten voor de GMR van SCOH?
17-12-2019
SCOH is een bestuur met meerdere scholen. We hebben daarom een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de identiteit van SCOH en het strategisch schoolplan.

Lees meer 
 Op studiereis: CBS De Waterlelie duikt verder in de mobiele technologie
12-12-2019
Op veel scholen maken kinderen regelmatig oefeningen op de tablet. Maar wat zijn precies de mogelijkheden van mobiele technologie in het onderwijs en hoe vergroot je de leerimpact? Een paar teamleden van CBS De Waterlelie gingen op studiereis naar Engeland om dit te onderzoeken.

Lees meer 
 Hoe de methodiek 'De Leeruitdaging' het onderwijs kan versterken
12-12-2019
James Nottingham – bedenker van de methodiek ‘De Leeruitdaging’ – gaf een masterclass aan onderwijsporfessionals van SCOH en Lucas Onderwijs. Met nog honderd andere geïnteresseerden is Elise Borst geïnspireerd terug gekomen. “Ik ben meteen het boek ingedoken en de theorie gaan toepassen in de klas!”, zegt de leerkracht en ambulant begeleider van de Koetsveldschool, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Lees meer 
 Schooldirecteuren en zij-instromers op speeddate
11-12-2019
Voor onze scholen zijn we altijd op zoek naar nieuw onderwijstalent. Ook wanneer je (nog) niet de papieren hebt om voor de klas te staan, ben je bij SCOH van harte welkom. Speciaal voor mensen die de overstap naar het onderwijs willen maken, maar zonder relevantie lesbevoegdheid, organiseren we een Meet-up. Ben jij erbij?

Lees meer 
 Bliksemstage voor leerlingen CBS Comenius
11-12-2019
Wat wil je later worden? Voor veel kinderen is dit een moeilijke vraag. Want hoe weet je wat je later wilt worden als je niet weet waaruit je kunt kiezen? Basisschool Comenius organiseert samen met JIC bliksemstages voor kinderen uit groep 7 en 8 zodat ze alvast een kijkje krijgen op de arbeidsmarkt en ontdekken waar hun talenten liggen. Het team van CBS Comenius blikt terug op leuke en leerzame stages en wil voortaan twee keer per jaar met de leerlingen op pad.

Lees meer 
 Sportieve leerkrachten op de Koetsveldschool
11-12-2019
Bij een gezonde school horen gezonde leerkrachten. Maar nu de dagen steeds korter én kouder worden, kan het best lastig zijn om je er ’s avonds toe te zetten om van de bank af te komen en de sportschoenen aan te trekken. Daar hebben enkele leerkrachten van de Koetsveldschool iets op bedacht: gezamenlijk bootcampen direct na het werk! Sportief en nog goed voor de teamspirit ook.

Lees meer