nieuws

 SCOH blikt terug op diner pensant
11-12-2019
In 1844 werd de Meester Schabergschool opgericht, waarmee de grondslag voor de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) werd gelegd. Om stil te staan bij 175 jaar bijzonder onderwijs in Den Haag organiseerde SCOH op donderdag 21 november een diner pensant met als thema: levensbeschouwing in het onderwijs in een grootstedelijke context.

Lees meer 
 Cateringservice van Praktijkschool De Poort zorgt voor extra gemotiveerde leerlingen
07-11-2019
Praktijkschool De Poort bereidt zijn leerlingen goed voor op de maatschappij. Klas 3 van de module Horeca & Voeding is aan de slag in het horecabedrijf van De Poort en verzorgt onder andere de catering in de aula tijdens de pauzes. Maar sinds enkele jaren verzorgt De Poort ook catering voor collega-scholen: broodjes of hapjes maken en leveren, en soms ook uitserveren. Koen Romijn, docent Consumptieve Techniek bij De Poort: ‘Niets maakt mijn leerlingen blijer dan een compliment van de klant’.

Lees meer 
 Burgerschapsonderwijs: ‘Bij ons staat samen centraal’
07-11-2019
Burgerschapsonderwijs is een hot item. Veel scholen denken na over de manier waarop ze dit vorm willen geven. SCOH-school de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool en Kindcentrum Kosmos besteedden er al zorgvuldig aandacht aan. Mirjam Grool, directeur: “Onze pedagogische visie ademt burgerschap.”
 

Lees meer 
 Terugblik over 40 jaar peuteronderwijs
07-11-2019
Het peuteronderwijs bij SCOH bestaat veertig jaar. Een lange periode, waarin er veel veranderd is. Daar weet Enny van Gilst, VVE coach bij SCOH, alles van.

Lees meer 
 Hoog bezoek voor Kindcentrum Vroondaal
07-11-2019
Vanuit de gemeente en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwamen diverse bestuurders vrijdag 1 november langs om het bijzondere onderwijsconcept van Kindcentrum Vroondaal met eigen ogen te bekijken.

Lees meer 
 Warm welkom voor nieuwe SCOH-medewerkers
07-11-2019
SCOH heeft dit schooljaar diverse nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee en daarom stond er op dinsdag 15 oktober voor alle nieuwe collega’s een startersborrel op de agenda. Een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken.

Lees meer 
 Ontwikkelingen rond de eindtoets basisonderwijs
10-10-2019
Leerlingen uit groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs maken vanaf dit schooljaar ook een eindtoets, net als hun medeleerlingen uit het regulier onderwijs. De eindtoets geldt als tweede onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. Wie hier meer over wil weten is welkom op de informatiebijeenkomst van OCW.

Lees meer 
 Studenten professioneel begeleiden tot startbekwame leerkracht
07-10-2019
Twee jaar geleden sloot SCOH een convenant met InHolland om studenten van de PABO op professionele manier te begeleiden in hun ontwikkeling naar startbekwame leerkracht. Dit schooljaar zijn al 45 studenten op basisscholen geplaatst die dit traject volgen.. In de tussentijd is het aantal scholen dat hieraan meedoet flink gestegen.

Lees meer 
 Internationalisering: naar het buitenland voor inspiratie
07-10-2019
Internationalisering is een vast onderdeel geworden in het onderwijs. Het doel? Leerlingen klaarstomen voor de wereld van morgen. Want wie voorbereid is op een internationale maatschappij, vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt. Op de PC Oranjeschool en De Ark gaat dit verder dan les in de Engelse taal. Ronald Akkerboom, directeur bij De Ark: “Over de grens is zoveel te leren.”

Lees meer 
 Nieuw schoolplein voor de Oranjeschool
07-10-2019
Een natuurspeeltuin en een schoolplein met het thema ‘Haven’. De PC Oranjeschool kijkt uit naar de grote veranderingen die voor 2020 op stapel staan. Directeur Janneke Demoet is verheugd: “Dit project is echt van ons allemaal!”

Lees meer