nieuws

 Ontwikkelingen rond de eindtoets basisonderwijs
07-10-2019
Leerlingen uit groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs maken vanaf dit schooljaar ook een eindtoets, net als hun medeleerlingen uit het regulier onderwijs. De eindtoets geldt als tweede onafhankelijk gegeven naast het schooladvies.

Lees meer 
 Nieuwe directeur onderwijs aan de slag met kwaliteit, inspectiebezoek en peuterscholen
16-09-2019
Jessica Teunissen is de nieuwe directeur onderwijs en kwaliteit van SCOH. Ze gaat komende maanden langs op alle scholen, en in deze nieuwsbrief stelt ze zichzelf alvast voor. ‘‘Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Weer in mijn eigen stad werken, voelt een beetje als thuiskomen.’’

Lees meer 
 Altijd de leraar en leerling in het achterhoofd
16-09-2019
Als beleidsmedewerker onderwijs heb je een veelzijdige baan. Nathalie van der Veen heeft er zin in, juist de veelzijdigheid trekt haar.

Lees meer 
 ‘2-12 school verder verdiepen en ontwikkelen’
16-09-2019
De peuterscholen van SCOH worden steeds meer onderdeel van SCOH én onderdeel van de school. Angela Brandsen is de nieuwe beleidsmedewerker Jonge Kind en begeleidt scholen hierbij.

Lees meer 
 Jan van Nassauschool breidt uit
12-09-2019
Voor de Jan van Nassauschool, onderdeel van Integraal Kind Centrum O3, staan er maar liefst drie bijzondere gebeurtenissen op de agenda. Dit schooljaar opent de basisschool in de Rivierenbuurt namelijk een Ontdeklab, een Theaterpakhuis én een buitenlokaal voor Natuur en Gezondheidslessen.

Lees meer 
 Op weg naar een kleinschalige en professionele GMR
12-09-2019
Voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SCOH breekt een belangrijke periode aan. Het voornemen bestaat om de raad te verkleinen en verder te professionaliseren. De GMR is namens ouders en leerkrachten een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur van SCOH. Dit najaar worden er naar verwachting verkiezingen gehouden.

Lees meer 
 Bijzondere mijlpaal voor de Ds. D.J. Karresschool
12-09-2019
Dit jaar bestaat de Ds. D.J. Karresschool 90 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom staan er drie weken lang allerlei muzikale én internationale activiteiten op de agenda.

Lees meer 
 M.M. den Hertogschool slaat nieuwe weg in
08-07-2019
In het afgelopen schooljaar is de Dr. M.M. den Hertogschool als eerste SCOH-school gestart met unitonderwijs in de bovenbouw. Na de zomer is ook de onderbouw aan de beurt. Een spannende periode. We blikken terug op het afgelopen jaar met directeur Karin Landman die niet kan wachten om het unitonderwijs in de hele school te integreren.

Lees meer 
 Hoe geven SCOH-scholen vorm aan onze christelijke identiteit?
08-07-2019
Het aantal leerlingen met verschillende religieuze achtergronden neemt sterk toe op de SCOH- scholen. Hoe ga je hier als school met een christelijke identiteit mee om? Janneke Demoet van de Oranjeschool en Suzan Brukx van de Bavinckschool vertellen hoe zij dit op hun basisschool aanpakken.

Lees meer 
 Koetsveldschool vooruitstrevend op het gebied van ICT
08-07-2019
Dankzij de inzet van digitale middelen in de klas, vergroot je de betrokkenheid én leerprestaties van leerlingen. Astrid van der Zon, ICT-coördinator op de Koetsveldschool, weet hier alles van. Zij houdt de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs nauwlettend in de gaten en past geregeld nieuwe trends toe in haar klas. Binnenkort gaat zij ook bij andere SCOH-scholen langs om haar kennis te delen.

Lees meer