Afscheidssymposium Gerard van Drielen

(On)gelijkheid in het onderwijs in de grote stad, hoe zit dat? Op woensdag 29 september (15.00 - 16.00 u) gaan we hier uitgebreid op in tijdens het afscheidssymposium van Gerard van Drielen (oud-voorzitter College van Bestuur). Sprekers zijn onder meer Berend Kamphuis (Verus) en Jan van Tartwijk (UU). Samen vertellen zij meer over dit belangrijke onderwerp.   

Lijkt het interessant om dit symposium te volgen? Dat kan! Het officiële gedeelte wordt uitgezonden via een Livestream. Meld je aan via: communicatie@scoh.nl.  

Foto Gerard van Drielen

Meer Actueel

De jaarkalender voor de salarisadministratie 2022 is inmiddels beschikbaar. In deze kalender vindt u per maand de sluitingsdatum en de betaaldatum.

Net als voorgaande jaren kun je ook dit jaar weer gebruik maken van de regeling uitruil vakbondscontributie. Deze regeling is beschikbaar voor alle medewerkers van SCOH (dus CAO PO, CAO VO en CAO Kinderopvang).

De coronacrisis heeft ook in 2021 weer invloed op alles en wederom is de uitruil reiskosten daar geen uitzondering op.