De nieuwe GMR gaat van start!

De uitslag van de GMR-verkiezingen is bekend en is anders dan we gewend zijn! Hieronder volgt een uitleg over de invulling van de zetels. (zie afbeelding voor de namen van de nieuwe GMR) 

GMR scoh

Omdat we voor twee kieskringen meer personeelsleden hebben en voor twee kieskringen geen kandidaten, heeft de GMR met het CvB besloten om de zes kandidaten te verdelen over de zes kieskringen. De personeelsleden zullen dan ook de ‘niet-vertegenwoordigde’ kieskringen op zich nemen waar het gaat om contacten met de MR’s. Hierdoor hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden en worden de kandidaten automatisch gekozen. De ouders zijn vanuit vier kieskringen vertegenwoordigd, hiertoe volgen voor de lege zetels op termijn tussentijdse verkiezingen. Eventuele bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden bij het GMR-secretariaat. 

Formeel start de nieuwe GMR op maandag 20 maart 2023 met hun eerste vergadering. Daarna gaan zij afspraken maken over de werkwijze en de gekozen constructie te formaliseren met de wijziging van het GMR-reglement. 

Van de vertrekkende GMR-leden is reeds afscheid genomen tijdens de vergadering van 30 januari 2023, hierbij is grote dank uitgesproken voor hun inzet!  

gmr

Meer Actueel

banenmarkt

Op vrijdag 14 april 2023 organiseren we een SCOH Banenmarkt. Deze middag/avond zijn er diverse scholen van SCOH vertegenwoordigd.

logo paul kruger

De school bestaat dit jaar 100 jaar. Om deze historische mijlpaal te vieren, worden er verschillende leuke activiteiten georganiseerd.

meester schaberg

De kop is eraf! Vandaag zijn de eerste twee landingsplaatsen op de Meester Schabergschool van start gegaan. De plekken zijn bedoeld voor kinderen met een migratieachtergrond die nog niet in een reguliere nieuwkomersgroep terecht kunnen.