“De vaardigheden die ze leren, nemen ze hun leven lang mee”

Basisschool De Meerpaal biedt voor het tweede schooljaar onderwijs volgens het International Primary Curriculum (IPC). Bij dit curriculum wordt thematisch gewerkt en staat het behalen van kennis- en vaardigheidsdoelen centraal. Steven Spaans is leraar op De Meerpaal en is betrokken bij de implementatie van IPC: “Ik sta meer in de klas dan voor de klas.” 

Steven (Basisschool Meerpaal)

Steven vertelt hoe de thema’s een belangrijk aspect vormen van IPC: “In de online omgeving van IPC zijn nu ruim 100 thema’s beschikbaar. Die worden continu aangevuld en geactualiseerd.” Als school kies je met welk thema je op dat moment aan de slag wilt gaan. “Daardoor kun je goed aansluiten bij wat er leeft in de klas en wat er speelt in de tijd.” 

Afgestemd op niveau 

Binnen een thema wordt aandacht besteed aan verschillende vakgebieden en werken leerlingen aan doelen. “Kort geleden stond bij ons het thema ‘ruimte’ centraal. Een van de doelen was een presentatie geven door middel van nieuwe media”, vertelt Steven. 

Hoe dat doel wordt ingevuld, hangt af van het niveau van de leerling. “Kinderen die niet gewend zijn om met een computer te werken, mogen hun presentatietekst in Word plaatsen. Een volgende stap is een presentatie maken met PowerPoint. Kinderen die al meer ervaren zijn, kunnen effecten aan hun presentatie toevoegen of zelfs een Prezi-presentatie maken.” 

Steven Meerpaal lesgeven

Waardevolle vaardigheden 

Doordat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen deelnemen aan dezelfde activiteit, zorgt IPC voor een hoge betrokkenheid. “Leerlingen worden gestimuleerd om zelf te beoordelen wat ze kunnen en wat de volgende stap in hun ontwikkeling is. Daardoor zijn ze veel actiever”, legt Steven uit. 

Daarnaast leren de leerlingen waardevolle vaardigheden, zoals samenwerken en kritisch nadenken. “IPC gaat ook over hoe je je gedraagt als actieve burger in de 21e-eeuwse samenleving. De vaardigheden die ze leren, nemen ze hun leven lang mee.” Bij deze moderne visie past ook het internationale aspect van IPC. “Bij een thema kijk je altijd verder dan de Nederlandse grenzen. Hoe is het elders in de wereld georganiseerd en hoe denken ze daar over dit onderwerp? Zo leid je leerlingen op tot wereldburgers.” 

Begeleiden van leerlingen 

IPC heeft niet alleen effect op de leerlingen, maar ook op de leerkrachten. Steven vertelt hoe zijn rol is veranderd: “De kinderen werken zelfstandig of in groepjes aan een doel. Daardoor ben ik als leraar niet meer een hele les aan het instrueren, maar ben ik veel meer aan het begeleiden. In leergesprekken vraag ik hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen en wat hun volgende stap is. Ik sta meer in de klas dan voor de klas.” 

De implementatie van IPC is voor Steven en zijn collega’s een leerzaam proces. “Net als de leerlingen leren wij nieuwe vaardigheden, zoals het voeren van leergesprekken. Ook bereiden we samen de thema’s voor. Daardoor werkt IPC verbindend.” 

Werk jij op een basisschool van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en wil je meer informatie over IPC? Steven en zijn collega Magda Leerdam vertellen je graag meer en nodigen je van harte uit om langs te komen op De Meerpaal. Je kunt contact opnemen met Steven via stspaans@scoh.nl of Magda via mleerdam@scoh.nl 

Fotografie: Ed Leatemia

Meer Actueel

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.

kansrijkorganiseren

Expeditie Kansrijk Organiseren! Op donderdag 14 maart organiseerde onze werkgroep Kansrijk Organiseren een bijzondere studiedag voor o.a. onze (adjunct)directeuren en leden van het MT.