Demo wattes?

“Demonstratiespel”, ken je dat al? Ik zie een vertwijfelde blik terug. Mooi denk ik bij mezelf! Want het uitleggen van demonstratiespel werkt 
inspirerend en wordt vaak positief ontvangen door de kinderen. Het is een onderdeel van de methodiek Speel Plezier
¹, welke ontwikkeld is door Margot Wouters.

Het demonstratiespel is een terugkerend onderdeel in het dag- of weekprogramma wat op een vaste manier aangeboden wordt. Deze methode wordt op een aantal van onze peuterscholen met plezier ingezet. De pedagogisch medewerker of leerkracht zet een tafel klaar en speelt een verhaal uit, met een knuffel of pop. Het “toneelstukje” is voorbereid en passend bij het thema (bv. de herfst).

Bij het uitspelen worden een aantal clusterwoorden en handelingen (bijv. herfstblaadjes opvegen met de bezem) herhaalt en in een bredere context gebracht door het toneelspel. Na het toneelstukje wordt de handeling door de kinderen nagedaan middels pantomime. Je zult misschien denken: 'Waarom dat dan?'. Nou, het (jonge) kind koppelt eerder woorden aan handelingen door ze simpelweg te doen!

Om de woorden en handelingen verder een betekenisvolle plek te geven wordt er een begeleidende spelactiviteit aangeboden aan een klein groepje kinderen (gedifferentieerd). Hierin staan het consolideren van woorden en al handelend benoemen en omschrijven van de activiteit centraal (herfstblaadjes opvegen met de bezem). Zelfs de kinderen die weinig tot geen taal beheersen laten op dit onderdeel vaak een hoge betrokkenheid zien. Het laatste stapje is dat de voorwerpen die gebruikt zijn (o.a. de bezem) in een vrije spelsituatie aangeboden worden en gebruikt mogen worden. Het speelplein met herfstblaadjes leent zich hier natuurlijk heel goed voor! Een paar bezempjes erbij en de kans is groot dat het eerder opgevoerde demonstratie spel nagespeeld zal worden. Misschien komen de woordjes “bezem” en “opvegen” zelfs ook nog voorbij!

Deze pedagogisch medewerker zegt het volgende over demonstratie spel:

We merken dat we met demonstratiespel een hoge betrokkenheid creëren onder de kinderen. Waar de kinderen die de Nederlandse taal nog niet (helemaal) beheersen snel de concentratie verliezen bij grote kring activiteiten, blijven ze met demonstratiespel geboeid tot het eind en leren hierdoor sneller de Nederlandse taal”

Wil je meer weten over demonstratiespel? Vraag er gerust eens naar bij de VE-coach van je peuterschool!

Geschreven door: Janine Vink (Coach Peuterscholen)

Meer Actueel

In 2022 starten we met de campagne voor de peuterscholen. We vertellen je er graag meer over!

Logo Van Hoogstratenschool

De Van Hoogstratenschool heeft een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Waaronder een mooi logo, een website en schoolgids. Het voornaamste doel is om meer zichtbaarheid te creëren bij potentiële ouders en wijkbewoners.

Kindercentrum Vroondaal

SCOH en SPCP heeft sinds begin dit schooljaar een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur namelijk: René Tromp. Zijn eerste maanden als voorzitter zitten erop. Benieuwd naar zijn eerste indrukken?