Digitale Geletterdheid in het speciaal onderwijs

Lessen in digitale geletterdheid in het speciaal onderwijs schieten tekort ten opzichte van het reguliere onderwijs. Digiwijzer en De Koetsveldschool deden onderzoek met het doel hier verandering in te brengen. Het resultaat is een speciale leerlijn in digitale geletterdheid gefocust op speciaal onderwijs, die vanaf schooljaar 23-24 beschikbaar is.

persfoto koetsveld

Noodzaak lessen in Digitale geletterdheid voor speciaal onderwijs

Digitale geletterdheid is binnen de huidige maatschappij noodzakelijk. Kinderen groeien ermee op en moeten er mee leren omgaan. SLO presenteert het daarom als verplicht onderdeel van het kerncurriculum, naast rekenen, Nederlands, Engels, en burgerschap. 

 Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vaak nog kwetsbaarder dan leerlingen in regulier onderwijs. Het begrip van- en de omgang met de digitale wereld is net even anders dan bij andere leerlingen. Zaken als privacy, online contact en interpretatie zijn bijvoorbeeld aspecten die gevoeliger kunnen liggen. Verleidingen zijn bovendien vaak nóg verleidelijker. Zo toont onderzoek aan dat leerlingen binnen het speciaal onderwijs vaker slachtoffer zijn van cyberpesten, manipulaties en online seksueel misbruik. Het is om deze redenen de hoogste tijd dat ook deze leerlingen worden onderwezen en ondersteund.

Onderzoek mediawijsheid voor speciaal onderwijs

Binnen het onderzoek van Digiwijzer in samenwerking met De Koetsveldschool zijn ruim 100 scholieren en leerkrachten uit het speciaal onderwijs ondervraagd. Daarnaast werden observaties, interviews en testlessen ingezet. Uit de resultaten zijn de speciale behoeften, eisen en wensen van deze leerlingen in kaart gebracht. Op basis hiervan is vervolgens onderzoek gedaan naar de bestaande Digiwijzer leerlijn en hoe deze kon worden aangepast op speciaal onderwijs.  

Inclusief en divers lessenpakket voor ZML scholen

Vanuit de onderzoeksresultaten wordt de Digiwijzer leerlijn nu ook beschikbaar gemaakt voor het speciaal onderwijs. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke niveauverschillen tussen leerlingen in een klas en tussen leerjaren. Met deze speciale leerlijn wordt meer inclusie en kansengelijkheid binnen het onderwijs gerealiseerd. De leerlijn Digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs is geschikt voor cluster 2, 3 en 4 leerlingen vanaf SO ZML niveau 4 tot en met VSO ZML niveau 16. 

 

Meer Actueel

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.

kansrijkorganiseren

Expeditie Kansrijk Organiseren! Op donderdag 14 maart organiseerde onze werkgroep Kansrijk Organiseren een bijzondere studiedag voor o.a. onze (adjunct)directeuren en leden van het MT.