Digitale Geletterdheid in het speciaal onderwijs

Lessen in digitale geletterdheid in het speciaal onderwijs schieten tekort ten opzichte van het reguliere onderwijs. Digiwijzer en De Koetsveldschool deden onderzoek met het doel hier verandering in te brengen. Het resultaat is een speciale leerlijn in digitale geletterdheid gefocust op speciaal onderwijs, die vanaf schooljaar 23-24 beschikbaar is.

persfoto koetsveld

Noodzaak lessen in Digitale geletterdheid voor speciaal onderwijs

Digitale geletterdheid is binnen de huidige maatschappij noodzakelijk. Kinderen groeien ermee op en moeten er mee leren omgaan. SLO presenteert het daarom als verplicht onderdeel van het kerncurriculum, naast rekenen, Nederlands, Engels, en burgerschap. 

 Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vaak nog kwetsbaarder dan leerlingen in regulier onderwijs. Het begrip van- en de omgang met de digitale wereld is net even anders dan bij andere leerlingen. Zaken als privacy, online contact en interpretatie zijn bijvoorbeeld aspecten die gevoeliger kunnen liggen. Verleidingen zijn bovendien vaak nóg verleidelijker. Zo toont onderzoek aan dat leerlingen binnen het speciaal onderwijs vaker slachtoffer zijn van cyberpesten, manipulaties en online seksueel misbruik. Het is om deze redenen de hoogste tijd dat ook deze leerlingen worden onderwezen en ondersteund.

Onderzoek mediawijsheid voor speciaal onderwijs

Binnen het onderzoek van Digiwijzer in samenwerking met De Koetsveldschool zijn ruim 100 scholieren en leerkrachten uit het speciaal onderwijs ondervraagd. Daarnaast werden observaties, interviews en testlessen ingezet. Uit de resultaten zijn de speciale behoeften, eisen en wensen van deze leerlingen in kaart gebracht. Op basis hiervan is vervolgens onderzoek gedaan naar de bestaande Digiwijzer leerlijn en hoe deze kon worden aangepast op speciaal onderwijs.  

Inclusief en divers lessenpakket voor ZML scholen

Vanuit de onderzoeksresultaten wordt de Digiwijzer leerlijn nu ook beschikbaar gemaakt voor het speciaal onderwijs. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke niveauverschillen tussen leerlingen in een klas en tussen leerjaren. Met deze speciale leerlijn wordt meer inclusie en kansengelijkheid binnen het onderwijs gerealiseerd. De leerlijn Digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs is geschikt voor cluster 2, 3 en 4 leerlingen vanaf SO ZML niveau 4 tot en met VSO ZML niveau 16. 

 

Meer Actueel

Op dinsdag 26 september is het de Dag van de Voorschool! Op deze dag kunnen Haagse ouders/verzorgers van jonge kinderen een kijkje nemen bij voorscholen in de buurt. Er zijn rondleidingen en ouders kunnen hun kind direct inschrijven.

kinderen

Het nieuwe schooljaar 2023 - 2024 is van start gegaan, en wij bij SCOH zijn verheugd om onze leerlingen te verwelkomen voor een fantastisch jaar vol mogelijkheden.

rennende kinderen

Met de publicatie van ons jaarverslag 2022 laten we zien wat SCOH - met haar (peuter)scholen - bereikt heeft. En waar wij elke dag ons bed voor uitkomen: zorgen voor een kansrijke toekomst midden in Den Haag, midden in de samenleving.