“Een kansrijke toekomst voor al onze leerlingen”

De nieuwe strategische koers van SCOH biedt handvatten in een veranderende maatschappij. Met de nieuwe strategische koers kijkt SCOH vooruit. Voor de periode tot 2030 zijn zes belangrijke focuspunten vastgelegd. Het voornaamste doel: héél goed onderwijs voor alle leerlingen. Ook de focuspunten Kansrijk Organiseren, Lerende Organisatie, Duurzaamheid & Natuur, Technologie en Inclusie & Diversiteit worden de komende jaren nog belangrijker. Maar wat kun je als medewerker op korte en lange termijn verwachten? René Tromp, voorzitter van het College van Bestuur van SCOH, vertelt over de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de strategische koers van SCOH.  
 
 

rene tromp

Veranderende maatschappij 

René legt uit waarom de nieuwe strategische koers nodig is. “We leven in een dynamische wereld. Dat hebben we de afgelopen jaren allemaal aan den lijve ondervonden. Denk aan de coronaperiode, het toenemende lerarentekort en de snelle technologische ontwikkelingen. Dat zijn uitdagingen die we als maatschappij en scholengemeenschap niet konden voorzien. Om in de veranderende maatschappij alle medewerkers handvatten te bieden, is de nieuwe strategische koers opgesteld.” 

De ontwikkeling van de koers begon bij de leerlingen. Wat vinden zij belangrijk de komende jaren? “We hebben hele boeiende en vooral mooie gesprekken gevoerd”, vertelt René. “De leerlingen noemden twee belangrijke punten: we moeten goed zorgen voor hun juffen en meesters én we moeten goed zorgen voor de wereld om ons heen. Dit zie je ook terug in onze strategische koers: de onderwerpen goed werkgeverschap en natuur zijn hierop gebaseerd.” Het dreamteam, waarin verschillende scholen vertegenwoordigd waren, heeft hierop voortgeborduurd. Vervolgens hebben Joke en René de contouren van de koers aan elk schoolteam gepresenteerd. Tot slot is er per focuspunt een expertteam geformeerd om concrete activiteiten per punt uit te werken.

Talent van leerlingen én medewerkers 

Als scholengemeenschap in een grote stad als Den Haag heeft SCOH verschillende onderwijsdoelen. “We willen leerlingen heel goed onderwijs geven, maar ook een veilige plek bieden en de leerlingen vormen tot echte wereldburgers. Door het talent van de kinderen aan te spreken, willen we ze breed ontwikkelen en een kansrijke toekomst bieden. Dat zijn grote woorden, die we moeten waarmaken in de praktijk.” 

Goed onderwijs hangt natuurlijk samen met goed werkgeverschap. “Daarom vinden we ook de talentontwikkeling van de medewerkers heel belangrijk”, noemt René. “We hopen dat al onze medewerkers voelen dat ze daarvoor de ruimte krijgen. Via de SCOH Academie kunnen ze opleidingen, trainingen en workshops volgen.” Persoonlijke aandacht en goed naar elkaar luisteren is volgens René essentieel: “We hebben bijna 1200 medewerkers, maar niemand is een nummer.” 

Individueel schoolplan 

De nieuwe strategische koers loopt de komende jaren als rode draad door onze scholen. De exacte invulling kan per school verschillen, want iedere school is anders. “Binnenkort gaan we met alle schooldirecties in gesprek om de strategische koers te vertalen naar een individueel schoolplan. Hoe kun je inhoud geven aan de zes focuspunten? Hoe verwoord je dat? En wat ga je als school concreet doen? Hierbij bieden we uiteraard alle hulp die nodig is.” 

De hele strategische koers bekijken? Je vindt hem hier.  

Meer Actueel

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.

kansrijkorganiseren

Expeditie Kansrijk Organiseren! Op donderdag 14 maart organiseerde onze werkgroep Kansrijk Organiseren een bijzondere studiedag voor o.a. onze (adjunct)directeuren en leden van het MT.