Het onderwijs verandert: wat werkt voor jouw school?

Een strategische koers tot 2030. Die heeft SCOH opgesteld met medewerkers, kinderen, ouders en externe partners. In de strategische koers vind je zes focuspunten die de richting bepalen: Kansrijk Organiseren, Onderwijskwaliteit, Lerende Organisatie, Duurzaamheid & Natuur, Technologie, en Inclusief & Divers. Joke Snippe, lid van het College van Bestuur van SCOH, vertelt hoe je de strategische koers in de praktijk toepast.

Een foto van SCOH-directeur Joke Snippe. Ze lacht vriendelijk, zit aan een tafel en heeft de Strategische Koers in haar handen.

Een logé die niet meer weggaat

De strategische koers biedt houvast in de ontwikkelingen waar het onderwijs mee te maken heeft. “De grootste uitdaging is het lerarentekort”, vertelt Joke. “Ik noem het een logé die niet meer weggaat. Het is een structureel probleem, doordat het aantal studenten aan de pabo daalt.”

“Door uitdagingen als het lerarentekort moet het onderwijs anders worden ingericht”, zegt Joke. “Vroeger stond elke dag dezelfde leerkracht voor dezelfde groep leerlingen. Dat gaat veranderen. Er worden andere onderwijsvormen gekozen, waarbij leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en vakspecialisten.”

Het onderwijs zelf inrichten

SCOH begeleidt de scholen bij de herinrichting van het onderwijs. “We bespreken hoe je het onderwijs zo kan organiseren dat het kansen voor leerlingen en leerkrachten oplevert. Daarbij moeten scholen vooral beoordelen wat voor hun school werkt. Binnen een aantal vaststaande kaders mogen scholen namelijk zelf keuzes maken over de vormgeving van hun onderwijs.”

Nieuwe onderwijsvormen

Unitonderwijs is een voorbeeld van een nieuwe manier om het onderwijs in te richten. Daarbij worden meerdere groepen samengevoegd, met leerlingen van verschillende leeftijden. Joke vertelt dat voor de klas een team aan docenten staat. “De leerkracht geeft uitleg en de onderwijsassistent begeleidt de uitwerking van de opdracht. Op die manier doe je minder een beroep op de leerkracht.”

Joke noemt nog meer voorbeelden van nieuwe onderwijsvormen. “Een van onze scholen wisselt vier dagen onderwijs af met één themadag. Tijdens zo’n themadag staat bijvoorbeeld drama, technologie of judo centraal. De leerlingen krijgen dan les van vakspecialisten.” Op een andere SCOH-school geven de leerkrachten tegenwoordig les van 8.30 tot 13.00 uur. De grote pauze wordt overgeslagen. “De leerkracht is daardoor continu bij de groep en er kunnen geen ruzies in de pauze ontstaan. Dat zorgt voor rust. Daarnaast hebben de leerkrachten in de middag tijd voor overleggen, nakijkwerk en nascholing.”

Kwaliteit staat voorop

Een belangrijke eis bij deze veranderingen: de kwaliteit van het onderwijs mag niet achteruitgaan. “We zijn het onderwijs aan het heruitvinden. Dan is het belangrijk dat de kwaliteit voorop blijft staan.” Joke benadrukt dat de kwaliteit voornamelijk samenhangt met de persoon die voor de klas staat. “Daarom willen we leerkrachten helpen verder te professionaliseren. Met de SCOH Academie kunnen leerkrachten hun didactische vaardigheden blijven ontwikkelen.”

Joke vertelt over een moment waarop de kracht van een leerkracht duidelijk werd. “Ik stond met een leerkracht te praten, toen een leerling de klas uit liep. De leerkracht vroeg waar hij naartoe ging. Dat jongetje keek toen zo intens naar haar. Je zag dat hij het heel belangrijk vond wat de leerkracht zei. Dat is de kern van lesgeven. Door een relatie met de leerlingen op te bouwen, bied je ze een veilige omgeving om te ontwikkelen.”

We vonden het belangrijk om alle krachten in en rondom onze scholen hierbij te betrekken en daarbij alle beschikbare kennis en ervaring te benutten. Benieuwd naar waar onze focuspunten precies voor staan? Lees hier onze strategische koers

Meer Actueel

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.

kansrijkorganiseren

Expeditie Kansrijk Organiseren! Op donderdag 14 maart organiseerde onze werkgroep Kansrijk Organiseren een bijzondere studiedag voor o.a. onze (adjunct)directeuren en leden van het MT.