Interne audits, een nieuwe start met een nieuw waarderingskader

Om als school goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van het eigen onderwijs én om als bestuur zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen is SCOH in schooljaar 2016-2017 gestart met interne audits. Alle SCOH-scholen worden in een periode van vier jaar een keer bezocht door het SCOH-auditteam, bestaande uit collega’s vanuit onze eigen organisatie. 

 

Vanuit een groep van 16 auditoren gaat elke maand een team van 5 mensen naar één van de SCOH-scholen. Dit zijn directieleden, IB’ers en leerkrachten vanuit onze eigen organisatie. Na het bestuderen van de beschikbare documenten, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, jaarplan en de zelfevaluatie komt het auditteam bij elkaar om de auditdag voor te bereiden. Deze middag worden de eerste indrukken gedeeld en vragen geformuleerd. Op de auditdag zelf voert het auditteam gesprekken met directie, leerkrachten, ouders en leerlingen, tevens gaan zij de klassen in voor lesobservaties. Aan het einde van de dag is er een terugkoppeling van de bevindingen, deze worden later vastgelegd in een auditrapport. 

In 2021 is de eerste vierjarige cyclus van interne audits afgerond, in verband met Corona een jaar later dan gepland. Op basis van de evaluaties en ervaringen uit de eerste cyclus is de werkwijze enigszins aangepast. In oktober starten we met de nieuwe ronde op basisschool De Horizon. 

Voor een uniforme werkwijze van de auditteams, is een waarderingskader een belangrijk onderdeel van de auditmethodiek. Het waarderingskader vormt het kader en de kijkrichting waarmee het auditteam elke school binnenstapt. Het nieuwe waarderingskader bestaat uit vijf standaarden, uitgewerkt in substandaarden. Het is gebaseerd op het inspectiekader en de SCOH-kwaliteitsstandaarden. Tijdens de audit kijkt het auditteam naar:

  1. Visie en ambities 
  2. Doelen en planmatig werken
  3. Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
  4. Pedagogisch didactisch handelen 
  5. Professionele schoolcultuur 

Daarnaast is er ruimte om in overleg schoolspecifieke indicatoren toe te voegen aan de audit. Voor het sbo, (v)so en pro wordt gebruik gemaakt van een aangepast waarderingskader. 

Het streven is om alle personeelsleden zo goed mogelijk te informeren over de werkwijze van de audits en wat je nou daadwerkelijk te wachten staat als een auditteam naar de school komt. Daarom maken we een site op Sharepoint, een animatiefilmpje en nieuwe informatiedocumenten. Binnenkort worden deze aan jullie gepresenteerd.

Meer Actueel

In 2022 starten we met de campagne voor de peuterscholen. We vertellen je er graag meer over!

Logo Van Hoogstratenschool

De Van Hoogstratenschool heeft een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Waaronder een mooi logo, een website en schoolgids. Het voornaamste doel is om meer zichtbaarheid te creëren bij potentiële ouders en wijkbewoners.

Kindercentrum Vroondaal

SCOH en SPCP heeft sinds begin dit schooljaar een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur namelijk: René Tromp. Zijn eerste maanden als voorzitter zitten erop. Benieuwd naar zijn eerste indrukken?