Interview met Eveliene Kodde van Prinsehaghe over onderwijsmethode Jeelo

Eveliene Kodde geeft les aan groep 6 van Prinsehaghe. Wij spraken haar over Jeelo, een lesmethode waarin alle kinderen van de school zes weken lang aan de slag gaan met een bepaald thema. De thema's variëren van 'zorgen voor jezelf en anderen' tot 'omgaan met de natuur'. In de projecten zijn alle vakken en 21ste-eeuwse vaardigheden geïntegreerd. Klinkt goed? Lees hieronder het interview!

Wat is Jeelo en hoe werken jullie hiermee op Prinsehaghe?

"Bij Jeelo werken we elke zes weken met een ander maatschappelijk thema. In totaal doen we zes thema's per jaar. Na twee jaar hebben we elk thema doorlopen en starten we opnieuw met het eerste. Het leuke is dat je elk thema voor elke groep en leeftijdscategorie weer anders uit kunt werken. Dus het is helemaal niet erg dat een groep na twee jaar weer met hetzelfde thema start. 

We beginnen altijd met het vertellen van een eindproduct. Daar werken we dan in die zes weken naartoe. De kinderen leren in die periode alles wat ze kunnen gebruiken voor het eindproduct. Dit gebeurt deels digitaal. Zo hadden we een keer het thema "Leren voor Later". Daar gingen kinderen nadenken over beroepen. Ze hebben toen kledingstukken gemaakt, getimmerd, games ontworpen... Allerlei vakken komen hierbij aan bod: een stukje geschiedenis, natuur, wereldoriëntatie... Alles eigenlijk. Het leuke is dat de methode kinderen uitdaagt om echt zelf aan de slag te gaan en na te denken. Dit stimuleert autonomie en creativiteit. Bij elk project hoort ook een uitstapje. Zo zijn we een keer naar de Haagse Markt gegaan om boodschappen te doen. Vervolgens hebben de kinderen zelf een lunch gemaakt."

Hoe integreren jullie Jeelo in het dagelijkse schoolritme?

"We doen de projecten schoolbreed, dus alle klassen werken gedurende zes weken met hetzelfde thema. We organiseren voor elk project ook een opening en sluiting van het thema; dat doen we ook schoolbreed. We merken dat dit ook goed is voor de binding tussen leerlingen van verschillende groepen. Verder zijn we natuurlijk niet de hele dag aan het Jeelo'en :) In de ochtend werken we met de basisvakken en de meeste middagen zijn de klassen aan de slag met Jeelo. Overigens werkt Jeelo er nu ook aan om de basisvakken meer te gaan integreren in de projecten, maar dat is voor later."

Wat zijn de effecten van Jeelo op Prinsehaghe en de kinderen?

"Wij merken zelf dat de leerlingen heel enthousiast zijn. De oude manier van werken, theorie en praktijk, worden veel meer geïntegreerd. Kinderen leren door ervaring. Een geschiedenisles krijgt bijvoorbeeld veel meer betekenis wanneer je deze kunt verbinden aan het hier en nu.

De projecten geven de kinderen ook veel vrijheid en omdat ze zo breed zijn heeft elk kind de kans om te "shinen". Ze kunnen er hun eigen ideeën in kwijt, maar er wordt ook regelmatig verwacht dat ze samenwerken. De ene keer werken ze aan een individueel product en de andere keer doen ze het samen. Hierdoor leren ze ook successen te vieren én omgaan met teleurstellingen. De kinderen die normaal heel goed zijn in rekenen en taal bijvoorbeeld, doen het soms weer minder goed met plannen. Terwijl kinderen die soms meer moeite hebben met de basisvakken dan weer enorm kunnen uitblinken in plannen en creatieve ideeën."

En dan nu de hamvraag: hoeveel tijd kost Jeelo voor docenten? 

"We zijn in coronatijd gestart en gaan nu het derde "jeelojaar" in. Hoeveel tijd het kost? hmm.. De eerste twee jaar heeft het gemiddels iets meer tijd gekost dan gemiddeld, omdat we aan het ontdekken waren hoe de methode werkte. Dit hebben we echt samen met het hele team gedaan. Ik moet wel zeggen: je krijgt er veel voor terug. Het doet zoveel voor de kinderen, dus het is het beetje extra tijd dubbel en dwars waard.

We merken dit derde jaar dat het de investering waard was, want inmiddels is het systeem vrij goed geïntegreerd in onze manier van lesgeven. Bovendien hebben we nu alle thema's behandeld en beginnen we weer met het eerste thema. Het materiaal van de afgelopen jaren hebben we allemaal bewaard op Sharepoint, dus dat kunnen we gewoon weer gebruiken. Dat scheelt veel tijd. Het leuke is ook dat wij als docenten er zelf ook weer creatief van worden."

Tot slot: waarom zouden meer scholen moeten Jeelo-en?

"Omdat het écht aanspraak doet op de talenten van kinderen. Ze komen veel meer tot hun recht door deze manier. En als docent is dat toch wat je wilt... daarvoor sta je voor de klas! Als je terugziet hoe fantastisch het is voor de kinderen, dan denk ik dat je doel wel bereikt is."

Meer weten over Jeelo? Bezoek de website op www.jeelo.nl

eveliene kodde voor de klas

Meer Actueel

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.

kansrijkorganiseren

Expeditie Kansrijk Organiseren! Op donderdag 14 maart organiseerde onze werkgroep Kansrijk Organiseren een bijzondere studiedag voor o.a. onze (adjunct)directeuren en leden van het MT.