Meer peuters aantrekken: De Spiegel probeert het met langere openingstijden

Een grote verandering voor peuterschool De Spiegel in het Zeeheldenkwartier. Sinds september draait de school met langere openingstijden. Waar de school normaliter alleen een dagdeel opvang bood, kunnen de peuters er nu terecht van 8:45 tot 14:45 uur. Op woensdagen wordt er opvang aangeboden van 8:00 tot 12:00 uur.

Het experiment
De nieuwe openingstijden maken onderdeel uit van een experiment om te zien hoe de school meer kinderen aan kan trekken. Om er achter te komen hoe zij het onderwijs nog aantrekkelijker kunnen maken, heeft de school eerst navraag gedaan bij doelgroepen in de buurt. Waar zoeken en kijken ouders naar en wat zijn de beweegredenen om hun kind in te schrijven bij een specifieke peuterschool of kinderopvang? Ook heeft De Spiegel een enquête gehouden onder de ouders. Een van de punten kwam sterk naar voren, en dat waren langere of ononderbroken openingstijden.

Veel ouders worstelden met de korte opvangtijden. Een deel van hen werkt als ZZP’er en gaf aan het fijn te vinden wanneer de openingstijden gelijk zouden zijn aan die van de basisscholen. Naar aanleiding van deze reacties is De Spiegel met het experiment gestart. 

Aangepast dagprogramma
Meer opvanguren vraagt natuurlijk ook wat van de medewerkers. Ineens moest er een dagprogramma worden samengesteld. Vragen die hierbij aan bod kwamen waren: wat doen we met de kinderen die ‘s middags nog rusten? Hoe bieden wij in een multiculturele groep de lunch aan? En welke activiteiten sluiten het beste aan?

De school heeft stretchers aangeschaft die stapelbaar, makkelijk schoon te houden en ergonomisch zijn. Kinderen die willen kunnen hier rusten. Er wordt samen geluncht waarbij een hulpmoeder aansluit voor extra begeleiding en zo kunnen de pedagogisch medewerkers zelf even pauzeren. In het ochtendprogramma staan meer begeleide educatieve spelactiviteiten centraal. In de middag wordt er ruimte geboden aan beeldende activiteiten waarbij de kinderen zelfontdekkend en creatief bezig mogen zijn. Er wordt hiervoor samengewerkt met het Haags Kunstatelier. Ook wordt er extra bewogen: buiten of bijvoorbeeld in de vorm van kinderyoga. Op woensdag is er extra aandacht voor het bewegend leren door dans.

Eerste reacties
Inmiddels heeft de school de eerste evaluatie achter de rug. Geïnteresseerde ouders die zich bij de school kwamen oriënteren reageerden positief op de verlengde openingstijden. In de eerste periode heeft de wijziging tot veel inschrijvingen geleid. Waar momenteel de inschrijvingen niet verder omhoog gegaan zijn. In februari kijkt de school verder of de aanpassing gaat leiden tot een grotere aanwas. Kortom: een interessant experiment dat wordt vervolgd.

Peuterschool De Spiegel

Meer Actueel

Leyenburg lunch

Bij SCOH houden we van een mooie band tussen de scholen en hoe deze samenwerking iedereen laat groeien. Een goed voorbeeld?

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.