SCOH bij jou in de buurt?

Zoek SCOH in de buurt

Onderwijsinspectie bij Peuterschool de Vliermeent: Een voorbeeld voor anderen!

Eind 2022 heeft peuterschool de Vliermeent de Onderwijsinspectie ontvangen. Een unieke ontmoeting omdat dit zelden gebeurt. De reguliere, jaarlijkse inspectie wordt normaal gesproken door de GGD uitgevoerd. Dit jaar nam de Onderwijsinspectie een kijkje in de (speel)keuken.

Foto peuterschool

Na een intensieve voorbereiding was 29 november de dag van het hoge bezoek. Gedurende de dag werd er met een aantal ouders gesproken over hun ervaringen met de peuterschool. Er werd meegekeken met een ouderactiviteit en vrij spel. En tot slot werd er gesproken met medewerkers. Daarbij ging het vooral over hoe er wordt samengewerkt in de doorgaande lijn naar de basisschool en de zorg hiervoor.

En wat vond de Onderwijsinspectie? Peuterschool de Vliermeent is een voorbeeld voor anderen. De prettige sfeer in de groep, het oog voor de individuele behoeftes, het aanbod qua taal- en ontwikkelingsactiviteiten en tot slot de doorgaande lijn naar de basisschool werd zeer gewaardeerd door de inspectie.

Wat ons betreft een uitstekend rapport om trots op te zijn!

Bron: Jessica Brochard (pedagogisch medewerker) en Lousanne Ooms (VE-coach)

Meer Actueel

meester schaberg

De kop is eraf! Vandaag zijn de eerste twee landingsplaatsen op de Meester Schabergschool van start gegaan. De plekken zijn bedoeld voor kinderen met een migratieachtergrond die nog niet in een reguliere nieuwkomersgroep terecht kunnen.

GMR kieskringen

De termijn van de huidige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SCOH loopt binnenkort af en daarom organiseren wij verkiezingen.

Foto Albert van Wijk

Albert van Wijk is per 1 januari 2023 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van SCOH en SPCP. Hij volgt Jan Schinkelshoek op die na een zittingstermijn van 8 jaar afscheid heeft genomen.