Ontwikkelen door te verwonderen

Ken jij het atelier al? Het is een inspirerende plek op de peuterscholen waar kinderen zonder enige instructie hun creativiteit kwijt kunnen. Bijvoorbeeld een peuter die verf  met zijn handen tot een prachtig kunstwerk maakt! 

Het atelier

Fantasie prikkelen van de jonge kinderen

Op een aantal peuterscholen wordt er gewerkt met een atelier/werkplaats. Kunnen hier creatief bezig zijn en krijgen in een vrije situatie de mogelijkheid om materialen te ontdekken en te onderzoeken. Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is het belangrijk dat de fantasie geprikkeld wordt en dat zij een eigen beeldtaal kunnen ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat de kinderen in het atelier/werkplaats op materiaal onderzoek gaan, hoe werkt iets en hoe voelt het?

Zelf de wereld ontdekken

Een creatief proces start met een open en verkennende houding, je mag de wereld zelf ontdekken. De medewerker zorgt voor een sfeer waarin dat kan en mag. Dat betekent een goede balans vinden tussen de ene kant het aanreiken van materialen, suggesties en structuur en aan de andere kant het volgen van wat kinderen zelf inbrengen. "Wij zien zulke spontane kunstwerken ontstaan, ik ben verbaasd hoe lang ze bezig kunnen zijn met verven, bouwen en knutselen. Het geeft de peuter een goed gevoel en ze zijn trots op wat ze hebben gemaakt" - zegt een van de medewerkers. Je geeft de kinderen de ruimte om te experimenteren met de materialen.  Het materiaal is voor alle kinderen toegankelijk. Het atelier/werkplaats kan een vaste hoek in het lokaal zijn. Creativiteit betekent niet dat een kind iets volkomen nieuws maakt, maar dat het al spelend dingen ontdekt een het komt voort uit iets dat een kind intensief en met plezier doet.

Ervaring overbrengen

Als medewerker heb je meer ervaring en overzicht dan de peuter en kleuters. Die ervaring breng je over door keuzes te maken, zoals: welke materialen kies je, wat mogen de kinderen wel gebruiken als jij er niet bij bent en welke materialen mogen gebruikt worden onder begeleiding? Verder is het belangrijk dat kinderen vies mogen worden en het atelier ook een rommeltje mag zijn. Een aterlier is een aanrader voor peuterscholen en voor kleutergroepen.

Geschreven door: Enny van Gilst (VE coach/ beleidsmedewerker)

Meer Actueel

In 2022 starten we met de campagne voor de peuterscholen. We vertellen je er graag meer over!

Logo Van Hoogstratenschool

De Van Hoogstratenschool heeft een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Waaronder een mooi logo, een website en schoolgids. Het voornaamste doel is om meer zichtbaarheid te creëren bij potentiële ouders en wijkbewoners.

Kindercentrum Vroondaal

SCOH en SPCP heeft sinds begin dit schooljaar een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur namelijk: René Tromp. Zijn eerste maanden als voorzitter zitten erop. Benieuwd naar zijn eerste indrukken?