Projectgroep Kansrijk Organiseren bestaat 1 jaar!

Onze projectgroep "Kansrijk Organiseren" vierde onlangs haar eerste jubileum. Kansrijk Organiseren is ontstaan vanuit de urgentie om het lerarentekort aan te pakken. Op verschillende manieren zoeken scholen, besturen en andere betrokken organisaties naar oplossingen om meer personeel aan te trekken, onbenut potentieel te ontdekken en manieren te vinden om het onderwijs zo te organiseren dat de continuïteit en kwaliteit niet in gevaar komen.

Teamleden van ons Kindcentrum O3 spelen na hoe verbindingen in de hersenen gemaakt worden. Zij waren aanwezig tijdens de 'Heel Holland leert Anders organiseren'-dag.

Lerarentekort

Wat begon als een reactie op het lerarentekort, is nu een beweging geworden die streeft naar toekomstgericht onderwijs. Binnen onze projectgroep Kansrijk Organiseren worden visies op Goed Werkgeverschap, Anders Organiseren van het Leerproces en Digitalisering actief besproken. Het projectteam "Kansrijk Organiseren" komt wekelijks bijeen om concrete invulling te geven aan de uitdagingen en doelen voor het lopende schooljaar.

Heel Holland Leert

Schoolteams zetten steeds grotere stappen in het anders organiseren van hun onderwijs, gedreven door de visie van 'Kansrijk Organiseren'. Een bijzondere kans doet zich voor via de deelname aan programma's zoals 'Heel Holland Leert' en 'Onderwijs Maak Je Samen', een initiatief van Utrecht Leert in samenwerking met de G5-besturen. Deelnemende scholen krijgen hierbij de kans om, specifiek gericht op hun eigen schoolsituatie, een plan van aanpak te ontwikkelen voor een meer flexibele organisatie. Op de foto zie je teamleden van ons Kindcentrum O3 tijdens 'Heel Holland Leert anders organiseren' en spelen na hoe verbindingen in de hersenen gemaakt worden.

Een lopend traject

Tot nu toe heeft de helft van de SCOH-scholen aan dit traject deelgenomen en tegen het einde van dit kalenderjaar hebben 65 collega's het programma gevolgd! De opgedane ervaringen, kennis en inzichten moedigen aan om buiten de bestaande kaders 'Kansrijk te Organiseren'. 

Kansrijk Organiseren maakt deel uit van onze Strategische Koers. Benieuwd naar hoe wij dit in de komende jaren voor ons zien? Lees onze Strategische Koers hier!

Meer Actueel

Leyenburg lunch

Bij SCOH houden we van een mooie band tussen de scholen en hoe deze samenwerking iedereen laat groeien. Een goed voorbeeld?

foto

Een mijlpaal is bereikt: de 100ste deelnemer van SCOH in Heel Holland Leert! In april nam de 100ste deelnemer van SCOH deel aan Heel Holland Leert.

basisschool kinderen vieren iftar oftewel suikerfeest

Marokkaanse donuts, briwats met kip en barrir: basisschool de Ontmoeting en de Oranje Nassauschool vierden samen het Suikerfeest. De basisscholen ontmoetten elkaar, deelden gerechten en leerden elkaars tradities.