SCOH bij jou in de buurt?

Zoek SCOH in de buurt

SCOH zoekt enthousiaste pedagogen voor nieuwkomersgroepen

Voor de zogenaamde SCOH-landingsplaatsen zijn wij op zoek naar pedagogisch bekwame mensen die voor de groep willen staan. Aanvullend zoeken we mensen die activiteiten met de leerlingen ondernemen zoals sport, spel, dans, creatieve vorming en sociaal-emotionele activiteiten.  

Wat zijn landingsplaatsen?

Momenteel zijn er te weinig Nieuwkomersgroepen in Den Haag. Om te voorkomen dat leerlingen onwenselijk lang thuiszitten starten we Landingsplaatsen. Doel is om de leerlingen een schools dagritme te laten ervaren, kennis te laten maken met de Nederlandse taal en socialisatie kan plaatsvinden door middel van sport en spelactiviteiten. 

Meer weten? Bekijk de vacature op onze website.

we need you

Meer Actueel

meester schaberg

De kop is eraf! Vandaag zijn de eerste twee landingsplaatsen op de Meester Schabergschool van start gegaan. De plekken zijn bedoeld voor kinderen met een migratieachtergrond die nog niet in een reguliere nieuwkomersgroep terecht kunnen.

GMR kieskringen

De termijn van de huidige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SCOH loopt binnenkort af en daarom organiseren wij verkiezingen.

Foto Albert van Wijk

Albert van Wijk is per 1 januari 2023 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van SCOH en SPCP. Hij volgt Jan Schinkelshoek op die na een zittingstermijn van 8 jaar afscheid heeft genomen.