Uitruil vakbondscontributie

Net als voorgaande jaren kun je ook dit jaar weer gebruik maken van de regeling uitruil vakbondscontributie. Deze regeling is beschikbaar voor alle medewerkers van SCOH (dus CAO PO, CAO VO en CAO Kinderopvang). Evenals bij de uitruil reiskosten wordt een deel van de belaste eindejaarsuitkering geruild tegen een onbelaste vergoeding en geeft ook deze regeling belastingvoordeel, in dit geval voor de vakbondscontributie. Ook deze kun je aanvragen via het Servicebureau Online:

servicebureau
servicebureau

In tegenstelling tot wat er in de brief van de vakbond genoemd staat, kun je bij SCOH de aanvraag t/m vrijdag 19 november 2021 in Servicebureau Online doen. Aanvragen, die na 19 november 2021 worden ingediend, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen i.v.m. met de sluiting van de salarisverwerking.

Let er wel op dat je het formulier eerst door je leidinggevende moet laten ondertekenen alvorens je deze upload.

Meer Actueel

De jaarkalender voor de salarisadministratie 2022 is inmiddels beschikbaar. In deze kalender vindt u per maand de sluitingsdatum en de betaaldatum.

De coronacrisis heeft ook in 2021 weer invloed op alles en wederom is de uitruil reiskosten daar geen uitzondering op.

Via het fietsplan kunnen werknemers met belastingvoordeel een fiets aanschaffen. Het doel van de regeling is om ‘gezond naar het werk’ te stimuleren. Op 1 oktober 2020 jl.