Werken bij SCOH als

Directeur

School / Locatie
Da Costaschool
Uren
32-40 uur per week
“Als je binnenkomt in de prachtige, monumentale school voel je je al direct welkom. De prettige open sfeer, het team, de kinderen en de ouders zorgen voor een positieve energie in de school.” Zo typeert een ouder het warm pedagogisch klimaat van deze school in Den Haag.
man en vrouw spreken in een klaslokaal

De functie

Bij de Da Costaschool kies je voor een uitdagende functie, waar je samen met het team werkt aan talentontwikkeling van leerlingen. Uniek is de doe-vrijdag waarbij leerlingen les krijgen van verschillende vakdocenten op het gebied van muziek, handvaardigheid, techniek/programmeren en burgerschap. Als directeur ga je aan de slag om samen met een betrokken team het specifieke concept en de onderwijsontwikkeling verder uit te werken.

Je bent een onderwijskundig leider. Vanuit een eigentijdse visie die breed gedragen wordt door het team, geef je richting aan de verdere ontwikkeling van de school en faciliteer je de inzet van de aanwezige talenten binnen het team. Daarbij zie je de school als een professionele, lerende omgeving waarbij je het beste uit jouw team en leerlingen wilt halen. Net als de ouders heb je hoge verwachtingen van de onderwijskwaliteit.

Voor jou als directeur ligt er de volgende opdracht:

 • Je werkt aan het verder organiseren van leerdoelgericht onderwijs, dat past bij de behoeften van de leerlingenpopulatie.
 • Je bevordert het eigenaarschap van het team, betrekt de medewerkers actief bij veranderingsprocessen en versterkt hun competenties.
 • Je borgt het differentiëren van de EDI-werkwijze, stuurt op opbrengsten en bevordert het burgerschapsonderwijs.
 • Je handhaaft het thematisch werken voor de wereldoriënterende en creatieve vakken en optimaliseert dit waar nodig.

SCOH biedt:

 • Een moderne school in een bijzonder monumentaal pand, dat onderdeel is van de buurt.
 • Een goed functionerend team dat zelfkritisch en betrokken is.
 • Een school met een goed pedagogisch klimaat, tevreden ouders en leerlingen.
 • Ruime mogelijkheden voor ontwikkeling vanuit SCOH en ondersteuning van (nieuwe) directeuren.
 • Een bestuurstoelage van € 350,- per maand op fulltime basis (parttime naar rato).
 • Schaal €3334 - €6665 | D12 cao PO

Informatie over de organisatie:

De Da Costaschool is een kleine, gezellige basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Het is een echte buurtschool met ongeveer 210 leerlingen en 20 medewerkers. De school is gehuisvest in een monumentaal gebouw. De populatie is een afspiegeling van de wijk, met veel hbo- of universitair opgeleide inwoners. Een aantal kinderen heeft ouders met een niet-Nederlandse of dubbele nationaliteit, veelal expats.

Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers, waaronder onderwijsondersteuners, een administratief medewerker en conciërge. Het managementteam bestaat naast de directeur uit een adjunct-directeur en een intern begeleider. De adjunct-directeur vervult een belangrijke rol binnen de onderwijskundige ontwikkeling van de school. In het team is er ook een specialist op het gebied van begaafdheid en rekenen en er wordt in 2024-2025 een leerkracht opgeleid tot NT2-specialist.

Daarnaast zijn er meerdere vakdocenten voor de Doe-vrijdag. Op deze dag staat creatieve talentontwikkeling centraal. De school biedt Engels vanaf groep 1, heeft aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden en een plusklas voor de leerlingen die meer aankunnen. De christelijke signatuur is zichtbaar in de omgang met elkaar, in de waarden en normen en in de taal en sfeer op school. 

De Da Costaschool maakt deel uit van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De stichting is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Onder het bestuur vallen 32 basisscholen, 21 daarvan hebben een inpandige peuterschool. Daarnaast zijn er 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor speciaal en (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Het Huis van SCOH ondersteunt het bestuur, de scholen en de peuterscholen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de Da Costaschool en naar de website van SCOH.

Wat vragen wij?

 • Competenties en vaardigheden
 • Onderwijskundig leiderschap: Je bent in staat om het team te inspireren, te motiveren en te leiden vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen.
 • Verandermanagement: Je beschikt over sterke vaardigheden in het begeleiden en implementeren van veranderingen en het vermogen het team hierin mee te nemen.
 • Zichtbaar en communicatief vaardig: Je staat er en stelt je open voor leerlingen, ouders en team en kunt schakelen met alle stakeholders. Je hebt daarbij aandacht voor andere opvattingen en bevordert onderlinge, transparante communicatie.
 • Planmatig werken: Je stelt prioriteiten en stelt samen met het team een helder en realistisch plan van aanpak op met expliciete aandacht voor de implementatie en borgingsfase vanuit het kwaliteitsdenken. Je versterkt de doorgaande lijn in het onderwijs op de school in vorm en betekenis.

Functie-eisen:

Je hebt (leidinggevende) ervaring in het onderwijs. Je hebt bij voorkeur een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze te volgen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor SCOH. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 26 augustus 2024 voor 09.00 uur via solliciteer hier

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in Den Haag.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 26 augustus 2024

Voorgesprekken ScoliX: 28 augustus 2024

1e gesprek BC en BAC: 5 september 2024

2e gesprek BC en BAC: 12 september 2024

Wil je in jouw agenda alvast rekening houden met deze data?

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

SCOH als werkgever

Met 32 basisscholen, 5 scholen voor gespecialiseerd onderwijs en 21 peuterscholen is er bij SCOH altijd genoeg te ontdekken. Als werkgever hebben we aandacht voor alle medewerkers. We vinden het belangrijk dat je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen. Op team- én individueel niveau. We bieden diverse opleidingsmogelijkheden. Onze SCOH academie biedt je inspirerende trainingen en leernetwerken en bij het Researchlab doen we onderzoek naar onderwijsvragen. Je kunt een onderwijsvraag indienen en/of een bijdrage leveren door zelf onderzoek te doen. Via onze invalpool kun je ervaring op verschillende scholen opdoen. Zo kom je erachter welk type school het beste bij je past. Het is aan jou! Wat zijn jouw ambities? Wat wil jij nog leren?

Lees verder over SCOH als werkgever

illustratief pictogram
Kansrijk
We zijn kansrijk. Onderweg naar een solidaire samenleving.
illustratief pictogram
Verbinden
We verbinden ons door de dialoog.
illustratief pictogram
Ontwikkelen
Iedereen kan zich ontwikkelen. Leren door nieuwsgierig te blijven.

Meer vacatures

School / Locatie
Prinsehaghe
Uren
16 uur per week
Wil jij bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat voor onze kinderen door het coachen en begeleiden van onze onderwijsprofessionals?
School / Locatie
Ds. W.E. Den Hertogschool
Uren
24 uur per week
Samen ontdekken wie je bent

Bij ons op school komen kinderen met verschillende achtergronden en komaf samen. Deze diverse groep is een weerspiegeling van de wijk waarin we ons bevinden en biedt een rijk palet aan kansen. Kansen om kennis te maken met verschillende waarden en normen, en zo vertrouwen op te bouwen - in zichzelf en in de ander. Wij geloven dat deze diversiteit cruciaal is voor de ontwikkeling van onze leerlingen, en hen voorbereidt op een snel veranderende samenleving. Daarom zijn wij op zoek naar een gepassioneerde en betrokken leerkracht voor groep 4 die onze visie deelt en onze leerlingen helpt om hun volledige potentieel te bereiken.
School / Locatie
De Spiegel
Uren
21 tot 29 uur per week
Hoe zorg jij dat peuters spelenderwijs leren, hun talenten ontdekken en nieuwsgierig blijven? Ben jij iemand die zijn/ haar pedagogische én educatieve kwaliteiten naar hartenlust wil inzetten? Lijkt het je een uitdaging om peuters voor te bereiden op de basisschool? Wil jij een positief verschil maken in het leven van kinderen? Werk je graag op een bruisende school in de binnenstad van Den Haag? Dan is peuterschool de Spiegel echt iets voor jou!
School / Locatie
Prof. Mr. A. Anemaschool
Uren
24 - 40 uur per week
Wil jij werken op een school waar plezier en leren hand in hand gaan? Bij de Anemaschool werken we elke dag met veel plezier. We geven duidelijke lessen die passen bij ieder kind en maken leren leuk en spannend. Kan jij dat bieden, dan is onze vacature voor leerkracht middenbouw een mooie uitdaging voor jou!
Pedagogisch medewerker
Leerkracht Middenbouw
Gymdocent
Leerkracht groep 5 of 7
Leerkracht groep 5
Leerkracht groep 6
Orthopedagoog / GZ-psycholoog
Leerkracht midden- of bovenbouw
Leerkracht groep 5 of 6
Leerkracht voor de midden / bovenbouw
Leerkracht bovenbouw
Leerkracht midden- bovenbouw
Gymdocent
AVO-docent praktijkonderwijs
Leerkracht kleuters
Leerkracht Midden / Bovenbouw
Leerkracht bovenbouw
Leerkracht bovenbouw
Leerkracht Midden / Bovenbouw voorkeur groep 6
Leerkracht Zij-instromer
Gymdocent
Leerkracht Midden / Bovenbouw
Leerkracht Middenbouw ( voorkeur groep 5)
Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs