nieuws

 ‘Een succesles, dat is een les waarbij elk kind betrokken wordt’
18-03-2019
Met elkaar ons onderwijs nog beter maken, dat is het doel van het nieuwe kwaliteitsbeleid binnen SCOH. Eerder las je onder meer over goed zicht op de ontwikkeling van kinderen. Deze maand: hoe versterken we onze lessen? ,,In een goede les zijn alle leerlingen actief aan het leren.”

Lees meer 
 Extra tijd voor taal en expressie met het leerkansenprofiel
18-03-2019
Elke week zes uur extra onderwijs, voor elke leerling. Daar zorgt het leerkansenprofiel voor. Het biedt scholen meer tijd voor taal, maar ook voor kunst, science en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. ,,Je ziet de kinderen groeien. Onze theaterlessen helpen hen om zich te uiten.”

Lees meer 
 Mobiele technologie in de klas? De Waterlelie onderzoekt het!
18-02-2019
Hoe kun je mobiele technologie goed gebruiken in het onderwijs en hoe zorg je ervoor dat de inzet van die middelen ook echt effect heeft? Die vraag stelt DEIMP zichzelf. DEIMP is een internationaal onderzoek naar het gebruik van mobiele technologie in het onderwijs. De meeste deelnemers komen uit Europa, maar er zijn ook vijf scholen uit Australië die meedoen. Vier Nederlandse basisscholen doen mee. De Waterlelie uit Den Haag is er één van. 

Lees meer 
 Veel animo lezing voor ouders, in herfst tweede ouderbijeenkomst
18-02-2019
De ouderbijeenkomst over talenten aanspreken van kinderen, was eind januari zo succesvol dat SCOH in de herfst van 2019 nogmaals een lezing wil organiseren voor ouders.

Lees meer 
 De Ontmoeting heeft leerlingen en hun prestaties goed in beeld
18-02-2019
Als school heb je een belangrijke taak: kinderen moeten er iets leren. Het is daarom belangrijk om goed in beeld te hebben wat kinderen kunnen en op welk niveau ze zitten. Elke school houdt daarom hun onderwijsprestaties nauwlettend in de gaten. De Onderwijsinspectie eist dat ook van scholen. Op De Ontmoeting gaat het team nog een stapje verder. Van ieder kind, van ieder individu, weet de groepsleerkracht wat het niveau is. Dit kan betekenen dat sommige kinderen rekenen of taal in een ander leerjaar krijgen.

Lees meer 
 SCOH-recruiter gaat leraren werven
18-02-2019
Het landelijke lerarentekort kan SCOH niet een-twee-drie oplossen, maar op bestuursniveau wordt er wel van alles aan gedaan om de gevolgen beperkt te houden. Er wordt nagedacht over onderwijs anders inrichten en sinds kort heeft SCOH een recruiter die zich focust op één taak: nieuwe, goede leerkrachten werven.

Lees meer 
 CBS De Ark geïnspireerd door John Hattie
21-01-2019
Eind 2018 is het hele team van CBS De Ark  naar het congres ‘leren zichtbaar maken’ in Nieuwegein gegaan om daar van Professor John Hattie te leren over de meest effectieve activiteiten en principes om het leren van kinderen optimaal te laten verlopen. Ronald Akkerboom, directeur van De Ark, heeft de ervaringen op papier gezet en wil deze graag delen met alle SCOH-collega’s.

Lees meer 
 Arbeidsvaardigheden kun je trainen
17-01-2019
Stagelopen is meer dan je werk doen. Je leert er ook omgaan met collega’s, op tijd komen of een goed werkritme aanhouden. Al die arbeidsvaardigheden zijn voor de leerlingen van de Koetsveldschool niet zo vanzelfsprekend en daarom krijgt iedereen van de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs hier training in. Onlangs kreeg de school een nieuw lokaal om de trainingen in te kunnen geven.

Lees meer 
 Zelf een controller maken en leren over geleiding
17-01-2019
Je eigen controller maken zodat je een computerspelletje kunt spelen. Het klinkt ontzettend ingewikkeld, maar basisschoolleerlingen van CBS Comenius en de Paul Krugerschool doen het gewoon! Ze krijgen technologieles aan de hand van leskisten van de Maak-o-theek. Die kisten worden beheerd door leerlingen van praktijkschool De Poort. Kortom; het mes snijdt aan twee kanten. De Maak-o-theek is één van de SCOH-projecten voor onderwijsvernieuwing en wordt komend jaar betaald uit het innovatiefonds van SCOH. 

Lees meer 
 In actie voor het goede doel
17-01-2019
Iets overhebben voor een ander. Dat is nog eens wijze les! SCOH-scholen doen stuk voor stuk acties voor het goede doel. Op de Anemaschool blikt het team terug op drie geslaagde acties in december.

Lees meer