nieuws

 Zomervakantie voor de deur
01-07-2020
De zomervakantie; het is bijna zover. Zoals altijd een periode van ontspanning en rust na afloop van het schooljaar. Een welkome vakantietijd, zoveel is zeker, maar wel een tijd die volgt op heel unieke periode waar Nederland de afgelopen maanden doorheen is gegaan. Gerard van Drielen, voorzitter van het College van Bestuur van SCOH, blikt terug én kijkt vooruit.  

Lees meer 
 Update GMR
29-06-2020
Nieuwe plannen maken en tegelijkertijd in gesprek over actuele onderwerpen die spelen op de scholen van SCOH. Na een voortvarende start is de nieuwe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) inmiddels goed 'gesetteld' binnen SCOH. In dit bericht een overzicht van de lopende acties en de plannen.

Lees meer 
 Jaarbericht 2019
23-06-2020
Gaat 2019 de geschiedenis in als het jaar voor de coronacrisis? Wie in het voorjaar van 2020 terugkijkt en de balans opmaakt over 2019, komt gemakkelijk op het verkeerde been te staan. De problemen, knelpunten en opgaven in het onderwijs vallen in het niet bij wat voor de deur bleek te staan. Toch was 2019 een lastig, bewerkelijk jaar. Een jaar dat genoeg aan zichzelf had. Het was het jaar, waarin het onderwijs kraakte onder werkdruk en lerarentekorten. Ook SCOH kreeg hier volop mee te maken.

Lees meer 
 Nieuwe GMR voortvarend van start
22-05-2020
Op 9 maart - nog vlak voor de coronacrisis heel Nederland in zijn greep hield - was de eerste vergadering van de GMR in de nieuwe samenstelling. Die avond begon het wat onwennig: geven we elkaar een hand of niet? Los daarvan begon de GMR vol goede moed en zijn die avond de vele agendapunten besproken en heeft de GMR waar nodig zijn instemming verleend aan regelingen die voor lagen. Inmiddels is de nieuwe GMR een tijd op weg en is er veel gebeurd en gedaan. In dit bericht een update. 

Lees meer 
 'De kunst van samen leren' als basis bij Kindcentrum Da Vinci
17-04-2020
Al voor het besluit om de scholen te sluiten kwam Irene de Raad (directeur) met haar team in actie. Samen zetten zij een structuur neer vanuit bovenstaande visie waar zowel het team als de leerlingen en ouders tot op de dag van vandaag profijt van hebben. Ze keken naar de kanalen waar ouders en leerlingen hen al konden vinden en gingen daar mee aan de slag.

Lees meer 
 Praktijkonderwijs op afstand bij De Poort
16-04-2020
Met elkaar in contact blijven. Dat is waar de behoefte van zowel de leerlingen, ouders als de leerkrachten van praktijkschool De Poort ligt. Zeker nu. Directrice Daniëlle van Maanen en haar team zetten hier vol op in. ‘’Ik ben ontzettend trots op de gedrevenheid die ik bij mijn collega’s zie. Ze doen er alles aan zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd hoor en zie ik dat de motivatie bij de leerlingen er ook zeker niet minder om is.’’   

Lees meer 
 Stevige basis voor afstandsonderwijs op De Spiegel
16-04-2020
Op basisschool De Spiegel lag de focus vanaf dag 1 op het organiseren van opvang en het zoveel mogelijk voortzetten van de lesstof en de jaarplanning. Samen met haar team richtte directrice Emira Bilkic daarvoor drie werkgroepen in: opvang, lespakketten en digitale instructies. ‘’We hebben als team gekeken wie waar goed in is en welke prioriteiten op ieders bordje liggen. Zo zijn de werkgroepen ontstaan en is iedereen razendsnel aan de slag gegaan’’, aldus Emira.

Lees meer 
 Aandacht voor leerling, ouder én team bij PCBS De Meerpaal
16-04-2020
Na de beslissing van zondag 15 maart jl. werden op maandag 16 maart de koppen snel bij elkaar gestoken. Met haar team keek Ryanne van Gool, directeur van PCBS De Meerpaal, waar ze in die drie weken samen naartoe wilden. ‘’In de eerste week was het contact met de kinderen en ouders het allerbelangrijkste. Gelukkig was 100% aangesloten via ons systeem Social Schools. Het systeem voor iedereen werkend krijgen en het eerste contact stond centraal. Qua onderwijs was het vooral herhalen en automatiseren.’’

Lees meer 
 Afstandsonderwijs op de Gerth van Wijkschool: een teamprestatie
16-04-2020
Het is half 9 ‘s ochtends. Normaal gesproken het tijdstip dat de schoolbel luidt op de Gerth van Wijkschool. De afgelopen weken het tijdstip waarop het Goedemorgen-bericht van de leerkrachten aan alle leerlingen en ouders online staat. Persoonlijk contact en aandacht voor de kinderen heeft een hoge prioriteit op de Gerth van Wijkschool. 

Lees meer 
 Vacature: lid College van Bestuur
08-04-2020
In verband met de gefaseerde benoeming van een nieuw tweehoofdig College van Bestuur is de Raad van Toezicht van SCOH op zoek naar een ondernemend, verbindend en inspirerend lid College van Bestuur. 

Lees meer