nieuws

 Openheid, duidelijke afspraken en hecht team geven school veilig leerklimaat
23-05-2019
Veiligheid en een goede sfeer op school zijn een voorwaarde om goed te kunnen leren. Daar zijn veel experts het over eens. SCOH zet in op een veilig schoolklimaat. De vraag is we dit kunnen bereiken.  ,,We zijn open, eerlijk en zoeken steeds naar hoe het nog beter kan.”

Lees meer 
 ‘We willen onze leerlingen begrip en respect voor andere culturen en religies bijbrengen’
23-05-2019
Wat is je positie als christelijk schoolbestuur in een grote stad die steeds internationaler wordt? Daarover denkt SCOH na, nu er een nieuw identiteitskader wordt vastgesteld. Wat is onze identiteit? Hoe beleven we die en hoe dragen we die uit in de school? Dat zijn vragen die centraal staan.

Lees meer 
 Meester Schabergschool bestaat 175 jaar
23-05-2019
De Meester Schabergschool bestaat 175 jaar. De oudste school van SCOH viert dit met een uitgebreide feestweek voor zowel leerlingen, ouders, medewerkers, buurtbewoners en reünisten. 

Lees meer 
 Van missie en visie naar goed doordacht onderwijsconcept
11-04-2019
Voor sommige scholen is de missie en de visie een papieren tijger. Een document dat nauwelijks wordt gebruikt, laat staan toegepast. Op SCOH-scholen is dat niet het geval want het integreren van de missie en visie in een goed onderwijsconcept is één van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid van SCOH. Drie scholen vertellen hoe zij hiermee omgaan.

Lees meer 
 Gelijke kansen voor alle SCOH-leerlingen
11-04-2019
Waarom krijgt de ene leerling een havo-advies en de ander een vwo of vmbo-advies? Het advies is uiteraard gebaseerd op scores van bijvoorbeeld de CITO-toetsen, maar ook andere factoren spelen mee. Wat is de werkhouding van een kind, hoe is de thuissituatie? Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dezelfde aanleg met laagopgeleide ouders meer kans hebben op een lager basisschooladvies dan hun leeftijdsgenootjes met hoog opgeleide ouders. SCOH wil werken aan kansengelijkheid op haar scholen. De eerste stap – bewustwording – is gezet. 

Lees meer 
 Meet-up krijgt tweede editie
11-04-2019
SCOH is op zoek naar nieuw en bewezen onderwijstalent en hield daarom begin april een meet-up. Daarbij konden mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwe baan het onderwijs kennismaken met enkele SCOH-schooldirecteuren. De sfeer was informeel en laagdrempelig en dat was direct ook het succes van de middag. In mei of juni zal de meet-up herhaald worden.

Lees meer 
 De Grote Rekendag; van saaie sommetjes naar uitdagende rekenactiviteiten
11-04-2019
Hoe houd je kinderen gemotiveerd voor rekenen? Niet door elke dag rijtjes saaie sommen te geven, maar door kinderen uit te dagen en rekenonderwijs te combineren met fantasie, creativiteit, samenwerken of bewegen. De Grote Rekendag is een manier om kinderen te enthousiasmeren voor rekenen. Twee SCOH-scholen deden mee aan de rekendag en op één school kwam wel héél bijzonder bezoek langs.

Lees meer 
 Van evenementencoördinator tot extra uren voor vakdocent en conciërge: gelden werkdruk goed ingezet
18-03-2019
Alle basisscholen krijgen het sinds dit schooljaar extra budget om de werkdruk te verlagen. De scholen bepalen samen met het bestuur van SCOH hoe ze dit geld inzetten. ,,Hoe het bevalt? Perfect. Onze evenementencoördinator neemt ons echt werk uit handen.”

Lees meer 
 ‘Een succesles, dat is een les waarbij elk kind betrokken wordt’
18-03-2019
Met elkaar ons onderwijs nog beter maken, dat is het doel van het nieuwe kwaliteitsbeleid binnen SCOH. Eerder las je onder meer over goed zicht op de ontwikkeling van kinderen. Deze maand: hoe versterken we onze lessen? ,,In een goede les zijn alle leerlingen actief aan het leren.”

Lees meer 
 Extra tijd voor taal en expressie met het leerkansenprofiel
18-03-2019
Elke week zes uur extra onderwijs, voor elke leerling. Daar zorgt het leerkansenprofiel voor. Het biedt scholen meer tijd voor taal, maar ook voor kunst, science en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. ,,Je ziet de kinderen groeien. Onze theaterlessen helpen hen om zich te uiten.”

Lees meer