nieuws

 Streven naar het beste onderwijs
24-06-2019
SCOH doet er alles aan om het beste onderwijs te bieden aan al haar leerlingen. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, heeft de stichting een kwaliteitsbeleid opgesteld waar iedere school op zijn eigen manier vorm aan geeft. Ellen-Marjon Scherf, directeur van de Ds. W.E. den Hertogschool, vertelt hoe zij ervoor zorgt dat de kwaliteit bij haar op school op peil blijft én hoe ze samen met haar gedreven team blijft streven naar verbetering van het onderwijs.

Lees meer 
 Het Mozaïek
24-06-2019
SCOH-school Het Mozaïek was te zien in het jeugdjournaal. De school voor speciaal basisonderwijs vertelt over passend onderwijs en waarom speciaal onderwijs voor sommige kinderen beter is dan leskrijgen op een reguliere school.
 

Lees meer 
 ResearchLab SCOH aan de slag met vijf onderwijsvragen
23-05-2019
Het ResearchLab van SCOH is de plek waar leerkrachten en andere medewerkers antwoorden krijgen op onderwijsvragen. Het lab is inmiddels vol in bedrijf. ,,Bijzonder dat we dit als stichting zelf kunnen doen. Dit onderzoek staat dicht bij de praktijk op onze scholen.”

Lees meer 
 Openheid, duidelijke afspraken en hecht team geven school veilig leerklimaat
23-05-2019
Veiligheid en een goede sfeer op school zijn een voorwaarde om goed te kunnen leren. Daar zijn veel experts het over eens. SCOH zet in op een veilig schoolklimaat. De vraag is we dit kunnen bereiken.  ,,We zijn open, eerlijk en zoeken steeds naar hoe het nog beter kan.”

Lees meer 
 ‘We willen onze leerlingen begrip en respect voor andere culturen en religies bijbrengen’
23-05-2019
Wat is je positie als christelijk schoolbestuur in een grote stad die steeds internationaler wordt? Daarover denkt SCOH na, nu er een nieuw identiteitskader wordt vastgesteld. Wat is onze identiteit? Hoe beleven we die en hoe dragen we die uit in de school? Dat zijn vragen die centraal staan.

Lees meer 
 Meester Schabergschool bestaat 175 jaar
23-05-2019
De Meester Schabergschool bestaat 175 jaar. De oudste school van SCOH viert dit met een uitgebreide feestweek voor zowel leerlingen, ouders, medewerkers, buurtbewoners en reünisten. 

Lees meer 
 Van missie en visie naar goed doordacht onderwijsconcept
11-04-2019
Voor sommige scholen is de missie en de visie een papieren tijger. Een document dat nauwelijks wordt gebruikt, laat staan toegepast. Op SCOH-scholen is dat niet het geval want het integreren van de missie en visie in een goed onderwijsconcept is één van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid van SCOH. Drie scholen vertellen hoe zij hiermee omgaan.

Lees meer 
 Gelijke kansen voor alle SCOH-leerlingen
11-04-2019
Waarom krijgt de ene leerling een havo-advies en de ander een vwo of vmbo-advies? Het advies is uiteraard gebaseerd op scores van bijvoorbeeld de CITO-toetsen, maar ook andere factoren spelen mee. Wat is de werkhouding van een kind, hoe is de thuissituatie? Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dezelfde aanleg met laagopgeleide ouders meer kans hebben op een lager basisschooladvies dan hun leeftijdsgenootjes met hoog opgeleide ouders. SCOH wil werken aan kansengelijkheid op haar scholen. De eerste stap – bewustwording – is gezet. 

Lees meer 
 Meet-up krijgt tweede editie
11-04-2019
SCOH is op zoek naar nieuw en bewezen onderwijstalent en hield daarom begin april een meet-up. Daarbij konden mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwe baan het onderwijs kennismaken met enkele SCOH-schooldirecteuren. De sfeer was informeel en laagdrempelig en dat was direct ook het succes van de middag. In mei of juni zal de meet-up herhaald worden.

Lees meer 
 De Grote Rekendag; van saaie sommetjes naar uitdagende rekenactiviteiten
11-04-2019
Hoe houd je kinderen gemotiveerd voor rekenen? Niet door elke dag rijtjes saaie sommen te geven, maar door kinderen uit te dagen en rekenonderwijs te combineren met fantasie, creativiteit, samenwerken of bewegen. De Grote Rekendag is een manier om kinderen te enthousiasmeren voor rekenen. Twee SCOH-scholen deden mee aan de rekendag en op één school kwam wel héél bijzonder bezoek langs.

Lees meer